Vilkår

Betingelser og forsikring:

Betingelserne gælder for kørsel med Midtbus Jylland A/S.

Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen.

Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer, som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

Såfremt der under kørslen opstår forsinkelser, som skyldes kunden, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til udbedring af skade tillægges fakturaen.

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

Al kørsel udføres med ikke-ryger busser.

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden aftale.

Hvis du ønsker fremsendt en faktura vil blive opkrævet et faktureringsgebyr per faktura á kr. 39,-
Hvis du ikke ønsker at betale faktureringsgebyr kan du istedet bestille og betale på midtbusjylland.dk er er faktureringsgebyr kr. 0,-

Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, tillægges der renter og morarenter per påbegyndt måned samt eventuelt rykkergebyr efter gældende regler.

Ved Bankoverførsel:
Reg: 5970 Kontonummer: 0004004833

Vi påtager os intet ansvar ved vejrmæssige eller trafikale problemer (som for eksempel lukning af broer, færge-aflysninger, kødannelser, strejker, blokader samt ved rejseafbrydelser på grund af mekaniske/tekniske fejl ved den benyttede bus).
Refundering af indbetaling vil således ikke være mulig ved nævnte hændelser. Ej heller refunderes indbetaling helt eller delvist i tilfælde af kundens afbud ved for eksempel sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Udgifter til bro- eller færgeoverfarter samt vejskatter tillægges fakturaen.

Ved kørsel over flere dage, sørger kunden for indkvartering og bespisning af chauffør(er). Er dette ikke tilfældet, påføres fakturaen udgiften hertil, med mindre andet er aftalt.

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor på Herredsvejen 106, 9632 Møldrup, hvor de kan afhentes. Midtbus Jylland A/S hæfter på ingen måder for glemte sager, og disse gemmes kun i 14 dage. Derefter vil værdigenstande blive afleveret til Viborg hittegodskontor.

Såfremt der under kørslen skulle opstå situationer, som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren.
Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte Midtbus Jylland A/S på vagttelefon 21 31 21 31. Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.

Ønskes rejseforsikring/afbestillingsforsikring, henviser vi til Europæiske Rejseforsikring på www.europæiskerejseforsikring.dk, hvor blandt andet afbestillingsforsikring kan bestilles online for ca. 5 % af rejsens pris. Denne bestilling skal dog foretages samtidig med rejsens bestilling. Ønskes nærmere oplysning om vilkår for tegning, kan man rette henvendelse til Midtbus Jylland A/S på telefon 21 31 21 31. Der kan også bestilles direkte via vores hjemmeside på www.midtbusjylland.dk

Vi glæder os meget til at betjene dig. Hvis du har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til:

Midtbus Jylland A/S
Herredsvejen 106
9632 Møldrup
Telefon: 21 31 21 31
CVR: 32144950